Get Adobe Flash player

Regulament

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A FESTIVALULUI   INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII ŞI TINERET:

 

“MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”

BUZĂU , ediţia a- IV-a,  1-4 mai 2015

 

    Capitolul I.

    Dispozitii generale.

   Art. 1.  Festivalul internaţional de muzică  uşoară pentru copii şi tineret “MIHAELA RUNCEANUPENTRU VOI MUGURI NOI” este o manifestare artistică organizată de “ ASOCIAŢIA PENTRU TINERET BUZĂU 2010” având în vedere participarea unui segment de populaţie ce se înscrie în contextul educaţiei pentru artă şi preţuirea ei . 

   Art. 2.  Scopul acestei manifestări artistice cu caracter competitiv  îl constitue promovarea artei interpretative muzicale şi creaţiei la un nivel ridicat calitativ,  descoperirea talentelor  in rândul copiilor şi tineretului, pentru realizarea educaţiei lor estetice, dezvoltarea imaginaţiei, a bunului gust, a respectului pentru valorile acestui gen de artă, eliminarea compromisurilor, imitaţiilor şi mediocrităţii. Se va urmări, deasemeni dezvoltarea la copii  şi tineri a spiritului de corectitudine, competiţie, prietenie şi fair-play în contextul  întrecerilor între valori si a participarii copiilor si tinerilor cu dezabilităţi, a copiilor din străinătate şi din ţară. Evidenţierea la tinerii interpreţi, mai ales la cei cu vârsta cuprinsă între 15-şi peste 20 ani a educaţiei muzicale de care dispun, într-un cadru organizat de concursuri muzicale destinate lor, dar şi a muncii didactice pe care o depun  îndrumătorii acestor tineri. Continuarea dorinţei marii noastre artiste de a promova şi de a şlefui talentul muzical al noilor generaţii.

   Art. 3. Festivalul Internaţional “MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI” este o manifestare culturală care se desfăşoară anual  şi se organizează pe următoarele etape :

-          Faza de preselecţie

-          Faza finalăFestivalul- concurs care se desfăşoară pe cele două secţiuni, copii cu vârste cuprinse între (5) 6-14 ani şi tineri cu vârste cuprinse între 15-şi peste 20 ani, eveniment ce va avea loc în municipiul Buzău.

 

Capitolul II.

Condiţii de participare. 

    Art. 4.  La acest festival de muzică uşoară, pot participa copii şi tineri interpreţi, din ţară şi din străinătate, individual, dar şi  grupuri de 2-5 membri, ai căror îndrumători şi părinţi consideră că au talent  în arta interpretativă muzicală şi sunt pregătiţi să participe la acest gen de concurs.

            Vârsta participanţilor este cuprinsă între 6 – peste 20 ani, iar  în situaţii excepţionale când copii dau dovadă de talent interpretativ deosebit vor putea fi primiţi şi cei de vârsta de 4 ani, participanţii vor fi împărţiţi pe grupe (de vârstă), în cadrul celor două secţiuni.

            Concursul de interpretare individuală  se va desfăşura pe următoarele categorii de vârstă:

Secţiunea, copii :  4-6 ani, 6- 8 ani,   9- 11 ani,   12-14 ani,

Secţiunea, tineri : 15-17 ani, 18- peste20 ani

    Art. 5.  Participanţii vor prezenta două melodii: o melodie din repertoriul românesc şi a doua melodie din repertoriul internaţional, muzică pentru copii (secţiunea copii), prelucrări folclorice, iar pentru copiii din grupa 12 -14 ani şi la secţiunea tineri, recomandăm (nu obligatoriu) şi melodii din repertoriul Mihaelei Runceanu, cântate în limba română sau într-o limbă străină în vederea înscrierii lor pentru premiul ,,MIHAELA RUNCEANU,,.

OBSERVAȚIE :  Pentru copii grupei 4-6 ani, nu este obligatorie prezentarea celei de a doua melodii, într-o limbă străină.

   Art.  6.  Înscrierile la acest festival se fac în etapa de :

·          Preselecţie – în perioada 1 februarie- 25 martie 2015,  pe baza următoarelor materiale:

a.    Interpreţii individuali:

  – un CD cu cele două  melodii înregistrate în format wav(pozitiv şi negativ),mp3

  - fişa de înscriere  pentru preselecţie

  - copie certificat de naştere, sau C.I. după caz

  - 2 poze în format JPG

      b.  Pentru grupuri  (2-5 membri):

            - un CD  cu 2 melodii înregistrate (pozitiv şi negativ)  sau un colaj muzical în format wav. Se admit şi excepţii privind durata melodiilor.

            - lista cu membrii grupului la care se anexează copiile după certificatele de naştere, sau a C.I. ale concurenţilor din grup.

            - fişă de înscriere

            - o fotografie a grupului în format JPG

* Fiecare concurent individual sau grup, va trimite CV-ul fiind necesar în fişa ce va fi expusă pe site în momentul afişării rezultatelor PRESELECŢIEI.

Concurenţii individuali pot participa şi în grupuri

                Faza finală– înscrierile se fac pe baza următoarelor materiale:

             - 1 CD cu negativele pieselor selectionate de juriu (în format wav), piese care să dureze 3,30 minute fiecare pentru individual şi 6 minute pentru grupuri. Se admit şi excepţii privind durata melodiilor.

             - fişă de înscriere în festival

-Copie chitanţă ( chitanţa) – donație pentru festival : 150 Ron, pentru interpreţi individuali şi 60 Ron/ membru grup, pentru grupuri.

-Donația va fi depusa în contul: RO87RNCB0318031070000001

             * Pentru finală fiecare grupă de vârstă va cuprinde 10 concurenţi la individual, iar secţiunea grupuri mici(2-5 membri) va cuprinde 10 formaţii.      

Toate materialele şi donația vor fi trimise atît pe e- mail și sunt nereturnabile.

ADRESA DE  E- MAIL ESTE URMĂTOAREA : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

ADRESA POŞTALĂ:  ASOCIAŢIA PENTRU TINERET BUZĂU 2010, STRADA UNIRII NR.1  BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU

Perioada de înscriere pentru preselecţie este 1 februarie – 25  martie  2015.

Preselecţia va avea loc în perioada 26 martie - 29 martie 2015.  Rezultatele vor fi afişate până în 31 martie 2015. Pentru situaţii deosebite perioada de preselecţie se poate prelungi până pe 31 martie, cu anunţarea rezultatelor preselecţiei până în 5 aprilie 2015.

Perioada de înscriere pentru finală : 1 - 20.04.2015

Pentru înscrierea în finală ultima data acceptată este cea de 20 aprilie data de trimitere prin e-mail.

După această dată nu se mai primesc materiale, concurenţii calificaţi care nu şi-au completat dosarele de înscriere sunt descalificaţii, iar în concurs vor intra urmatorii concurenţi în ordinea mediilor.

* Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi, sau de către comisia organizatorică.

 

         OBSERVAȚIE.

      Concurenții care au obținut un trofeu în edițiile anterioare a festivalului, pot participa în concurs în următoarele situații:

        - au trecut la altă categorie de vârstă ;

        - sunt în al doilea an de la obținerea trofeului;

        - participă pentru celălalt trofeu al festivalului la care nu a concurat .

 

    Capitolul .III.

    Programul festivalului.

 

     Art. 7. Festivalulse va desfăşura în perioada 1 - 4 mai 2015  pe parcursul a trei zile, după un program bine stabilit de organizatori. În zilele de 1- 3 mai 2015 se va desfăşura concursul ,  Gala de premiere şi recitaluri ,(4 mai fiind ziua de naştere a artistei, este rezervată conferinţei de presă şi acţiunilor comemorative)

            - Pentru concurenţii din ţară şi din străinătate, care sosesc în Buzău cu o zi înainte de începerea festivalului şi care solicită cazare, se asigură cazare şi masă în condiţiile ce se vor afişa pe site-ul festivalului cu o lună înainte de concurs.

            - Programul festivalului va fi afişat şi va include alături de etapele de repetiţie şi concurs, excursii , carnaval cu momente  distractive, concursul de miss şi mister, conferinţă de presă, spectacole conexe, la care vor participa toţi concurenţii ce se anunţă din timp pentru a putea fi incluşi în program, formaţii artistice din judeţul şi municipiul Buzău, elevi ai Liceului de artă din Buzău, dar şi din ţară şi străinătate, întreceri sportive, expoziţii de pictură cu concurs. Concurenţii vor interpreta o melodie din repertoriul românesc sau a ţării de unde vin şi o melodie din repertoriul internaţional.

     Art. 8. Din juriul festivalului vor face parte personalităţi marcante ale culturii şi muzicii din  România şi din străinătate,  compozitori textieri şi interpreţi, foşti colaboratori şi prieteni ai Mihaelei Runceanu ,reprezentanţi ai partenerilor.

Criteriile de selecţie şi jurizare sunt:

      a.    Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor.

      b.    Evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să încânte publicul.

      c.    Participantul să dea dovadă de : claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală foarte bune.

      d.  Să aibă un stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei şi conţinutul textului, dând dovadă de valoare interpretativă şi performanţe vocale.

     e.    Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei

     f.      Se va depuncta vulgaritatea şi imitaţia.

     g.    Juriul poate admite în concurs coregrafii şi trupe proprii de dansatori, jurizarea în acest caz se va face pentru tot momentul în ansamblu asumat de concurent.

     h.    Deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile

    Art. 9. Participarea în jurii este remunerată prin convenţii civile, cuantumul fiind stabilit  de organizatori în funcţie de etapa şi bugetul fiecărei ediţii. 

 

     Capitolul  IV.

     Premii si diplome.

     Art.10.  Pentru participanţii la fiecare secţiune de concurs se institute următoarele premii:

-        Pentru individual : trofeul grupei, premiul 1, 2, 3 şi menţiune la fiecare grupă de vârstă

-        Pentru grup : trofeul, premiul 1, 2, 3 şi menţiune

              - Se acordă trofeul festivalului pentru fiecare secţiune, câte unul de fiecare secţiune: copii şi tineret, concurenţilor care au obţinut cea mai mare medie din concurs, în cadrul fiecărei secţiuni.

          Premiul “Mihaela Runceanu” pentru cea mai buna interpretare a unei piese muzicale din repertoriul Mihaelei Runceanu,  pentru toate secţiunile,  indiferent de secţiunea şi categoria de vârstă.

   În afara premiilor stabilite în bani sau obiecte, se vor acorda în funcţie de posibilităţile financiare şi alte recompense sub forma premiilor speciale.

         Toţi participanţii vor primi mapa festivalului ce va conţine: diploma de merit pentru  meritul de a fi selectat să participe la acest festival, ecusonul (medalia) festivalului, CD-ul festivalului, pliantul cu programul de desfăşurare a festivalului  şi surpriza festivalului

Capitolul  V. Resurse umane, financiare, administrative.

     Art. 11.  Întreaga organizare a festivalului se desfăşoară sub directa supraveghere şi îndrumare a organizatorilor în baza convenţiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecăruia.

     Art. 12.  Resursele financiare şi materialele  necesare festivalului provin din:

-  contribuţii directe ale instituţiilor partenere,

- sponzorizări pe bază de contracte, constând în sume virate în contul festivalului  sau diverse obiecte (aparatură, îmbrăcăminte, materiale, produse alimentare, rechizite şcolare, jucării, etc.) preluate pe bază de proces verbal de predare -  primire

- donații ale concurenţilor.

    Art. 13.  Organizarea preselecţiei precum şi acoperirea cheltuielilor prilejuite de aceasta, se fac în colaborare cu principalele instituţii  organizatoare precum şi cu autorităţile locale.

    Art. 14.  Fiecare ediţie a Festivalului se bazează pe elaborarea unui plan de venituri şi cheltuieli realizat până cel târziu la sfârşitul unui an calendaristic aplicabil începînd cu primul trimestru al anului următor.

Informaţii suplimentare : zilnic între orele 10-14 la secretariatul Festivalului şi pe site-ul festivalului: www.mugurinoi.ro

 

                                                   Telefoane de contact:  Tel/ Fax 0238 718 510,

                                                   Mobil: 0721 017 416/  0765 434 477

   

Coordonator de proiect, ,

 Dr. IOANA MIHALAŞCU

 

 

m0q0hir6 Nice site with cool movies
unagytorrents.blogspot.com
Ci-energy movie torrents - free tracker
ci-torrents.blogspot.com
Its cool movie fient!
Free movies
Its torrrent flash! Download movies!
Flash of torrents
Free movies - I like it!
Isohunttorrents
No! I dont want buy movies! Download it free!
http://puchachatorrents.blogspot.com/
Perfect movie torrents from verified tracker!
http://torrentjin.blogspot.com/
Very good movies on site
http://movietorrents.juplo.com/
Verified torrent tracker
http://movielove.allalla.com/
Downloads of the movies for free - movie torrents
Movies